Gratis selvforsvarkurs i Oslo – Høsten 2016

Nytt selvforsvarskurs for kvinner og jenter starter 18. oktober 2016

Kurset går over 4 kvelder denne gang. Treningstidene er tirsdager 19:30 – 21:00 i dojo 2 hos Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb på Haugerud. Kurset sponses av Oslo idrettskrets og er gratis for deltakerne.

indexF.eks. lugging eller fastholdinger er handlinger som kan være straffbare og tillater bruk av selvforsvar. Opplever du det kan det være nødvendig å benytte seg av selvforsvar. Kurset kan lære deg hvordan du forsvarer deg effektivt og uten bruk av skadelige teknikker.

Ved å benytte seg av teknikker som ikke baserer seg på styrke, hurtighet eller smertepåvirkning, men heller bevegelse og balansebrytning kan man forsvare seg effektivt sier kursansvarlig Rune. Deltakerne får først en gjennomgang av teori bla. bevisstgjøring og får deretter prøve seg på de praktiske øvelsene.

Vær rask og sikre deg en plass allerede nå!

Påmelding til mailto:selvforsvar@njjk.no med navn, fødselsdato og en e post adresse. Vi trener barbeint og med  helt vanlig treningsklær, husk å ta av smykker, ringer osv. før trening.

Selvforsvarkursene baserer seg på Durewall jiujitsu som er ett anvendbart selvforsvar som ikke fokuserer på smerte, styrke, kraft eller hurtighet men på prinsipper som: beskyttelse, bevegelse, balanse, bestemthet, mykhet og hensyn. Dette er moderne selvforsvar og jiujitsu.

 

Les mer om selvforsvar for kvinner her

Nå kan du lære deg selvforsvar med Defence4All

Opplæring i selvforsvar for deg som privatperson eller de ansatte i deres bedrift.

Kurs i selvforsvar AS - Daglig leder Thomas

Eier og daglig leder Thomas Walter Myhre

Løsningene deres passer for:

  • Privatpersoner
  • Bedrifter
  • Offentlige etater
  • Klubber, foreninger og lag

Ta kontakt for en helt uforpliktende prat om deres behov og ønsker.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne, enten på telefon: 91 70 50 20 eller via e-post post@defence4all.no

Du kan også besøke vår nettside; www.defence4all.no  Velkommen!

Kommer hjem til deg eller på arbeidsplassen din

Defence4all er en av få som tilbyr privattimer hjemme hos klientene; altså opplæring i kjente og trygge omgivelser. Dette er for de som finner dette beleilig, men også like mye for de som har egne grunner til å ønske dette.
Defence4all kan tilby kurs og veiledning i praktisk selvforsvar for offentlige kontorer som er i kontakt med brukere, pasienter og beboere.  Passer også for studenter og lærere samt alle som har nytteverdi av å kjenne en ekstra trygghet i hverdagen.

Fleksibilitet og service for kundene

Ofte er det slik at kundene har spesifikke behov og ønsker, og vi kan da sette opp timer og kurs basert på disse. Defence4All disponerer treningslokaler i Oslo og Akershus, i tillegg til at vi tilbyr kurs hjemme hos kunden.  Defence4all trener alle fra 15 år og oppover og tilbyr introduksjonskurs, intensivkurs, grunnkurs og videregående kurs i tillegg til privattimer. Kvinner oppfordres til å ta kontakt, da disse kursene er nyttige og aktuelle i dagens samfunn med eskalerende vold -og vinningskriminalitet.

Kort fortalt om selvforsvar

Som mange andre selvforsvar baserer opplæringen seg på bruken av moderne jiujitsu-teknikker. Du utnytter andres kraft, slik at du selv med minst mulig kraft oppnår høyest mulig effekt – dette gjør at du også klarer deg godt mot større angripere og som gjør kurset ekstra interessent for kvinner. Videre er det øvelse og mestring av bevegelser og pust som resulterer i gode teknikker, slik at alle som har interesse for dette kan lære – det kreves ingen forkunnskaper. Under opplæringen legger vi stor vekt på forståelse av teknikkene og at du lærer å være bevisst på hva du gjør. Vi vil også jobbe mye med repetisjon av teknikkene. På den måten sitter du igjen med kunnskap og kompetanse i utførelsen av teknikkene.

Vil du lære selvforsvar? Gratis selvforsvarkurs starter jan/feb 2016!

Gratis selvforsvarkurs i Oslo

Med støtte fra Oslo Idrettskrets arrangerte Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb selvforsvarkurs for kvinner/jenter i høst. På kurset var det bra oppmøte med meget motiverte unge og voksne jenter. Hovedinstruktør Rune fikk denne gangen hjelp av to kvinnelige medinstruktører og tilbakemeldingene er så langt bra, både på selvforsvarkursets teoretiske og praktiske deler.

Bildet viser lugging, en handling som er straffbar og tilater bruk av selvforsvar

I en slik situasjon kan det være nødvendig å benytte selvforsvar. Kurset kan lære deg hvordan.

Ved å benytte seg av teknikker som ikke baserer seg på styrke, hurtighet eller smertepåvirkning, men heller bevegelse og balansebrytning kan man forsvare seg effektivt sier Rune. Han kan fortelle om nok ett kurs vel gjennomført, også denne gang med bra bidrag fra DIXI ressursenter. Interesserte og engasjerte deltakere fikk først en gjennomgang av teori bla. bevisstgjøring og fikk deretter prøve seg på noen praktiske øvelser.

Nytt kurs starter januar/februar 2016. selvforsvarkurs jenter i Oslo 2016

Selvforsvarkursene baserer seg på Durewall jiujitsu som er ett anvendbart selvforsvar som ikke fokuserer på smerte, styrke, kraft eller hurtighet men på prinsipper som: beskyttelse, bevegelse, balanse, bestemthet, mykhet og hensyn. Dette er moderne selvforsvar og jiujitsu.

Selvforsvar med loven i hånd

Straffeloven er nå strammet inn og vi får ikke bruke selvforsvar mer enn hva som er nødvendig.

Norges LoverStraffelovens § 18 Nødverge er modernisert og både innhold og språk er endret, noe å merke seg for alle som trener selvforsvar. Den store forskjellen fra den tidligere loven er, utelatelsen av, den delen som mange med loven i hånd ønsket å benytte seg av: En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den, etterfulgt av blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig, og ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. og den utelatte delen Har noen overskredet Grensene for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har funnet Sted på Grunn av en ved Angrepet fremkalt Sinnsbevegelse eller Bestyrtelse. Noe som betydde at en kunne tillate seg å miste besinnelsen eller kontrollen pga. frykt eller sinne og dermed gå lenger ved selvforsvarhandlingen om man ble utsatt for ett rettstridig angrep. For eksempel å sparke en som ligger på bakken, slå en ekstra gang i stedet for å stikke av osv.

I praksis skulle det fortsatt mye til for å slippe unna med overdrevet selvforsvar, men denne lovendringen viser samfunnet at det ikke er akseptabelt å overdrive bruk av selvforsvar, med en moderne lovtekst og den bevisste utelatelsen av muligheten for bruk av overdrevent selvforsvar. Loven kan leses på lovdata

Moderne selvforsvar er noe flere og flere får øynene opp for og lurer du på hvordan du kan lære deg det og hva moderne selvforsvar er, kan du lese mer om det her på jiujitsu.no eller oppsøke en klubb som trener moderne selvforsvar.

Trusler og vold med kniv

Det går å lære seg selvforsvar mot trusler og angrep med kniv og andre våpen

Vi som trener Durewall jiujitsu trener forvarsteknikker mot knivangrep og trusler med kniv. Det legges vekt på dette fordi det er veldig aktuelt i samfunnet i dag. Uansett om du er nybegynner eller du har trent i mange år er dette relevant selvforsvartrening. Vi trener på dette, så godt som hver eneste trening. Repitisjon på enkle basisteknikker og forflyttninger er det som gir rett handlingsmønster om en trussel skulle oppstå.

Vi trener også forsvar mot angrep med stokk, pistol og andre gjendstander men det rettes ett spesielt fokus mot knivforsvar.


Den 18.08.2015 publiserte Aftenposten en nyhetssak om bruk av kniv i Oslo.

knife-376383_640Bæring av kniv på offentlig sted er forbudt i Norge, tross dette skjer nesten alle voldsepisoder og trusler med kniv på offentlig sted som i gater og parker. Annenhver dag har det vært saker i media om knivstikking og trusler med kniv.

I 2014 ble det anmeldt 1078 tilfeller av legemsbeskadigelser eller trusler med kniv. – I tillegg til det som blir anmeldt, er det trolig store mørketall.

I sommer ble en mann, uten foranledning, stukket med kniv på Furuset i Oslo og han var trolig ett tilfeldig offer. Det oppleves som skremmende og skaper utrygghet i nærmiljøene når det skjer slike hendelser. Kniv er enkelt å skaffe seg, skjule og bruke.

Påmelding til JiuJitsu

 

Her melder du deg på jiujitsu trening i 2017

Vi har løpende opptak men er du med fra starten får du ett best mulig grunnlag.

Treningene passer for ungdommer, voksne, kvinner og menn fra 15 år og oppover. Du trenger ingen forkunnskaper for å trene. Vi trener mandag 19:30 - 21:15 og torsdag 20:00 - 21:30

Når du er påmeldt får du ett skjema som fylles ut og sendes inn (dette gjøres første trening), du blir da medlem i Norsk judo og jiu-jitsu klubb samt Norges kampsportforbund og Svenska jiujitsuforbundet og er forsikret gjennom  ditt medlemskap. Priser: medlemskontingent njjk er 280,- pr år, treningsavgift inkludert forsikring er 1550,- pr semester (vår og høst semester). Totalt 3380,- pr år.

Sikre deg en plass nå! Meld deg på og kom igang med selvforsvartreningen

For tiden tilbys trening kun i Oslo, hos Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Du får mer info på e-post når du er påmeldt. Velkommen!

For andre spørsmål vedrørende medlemskap og trening kontakt Arne.Ivar.Hansen@njjk.no

Nytt selvforsvarskurs for kvinner starter etter nyttår

Oppstart: Neste kurs starter tirsdag 16. februar 2016. 

Varighet: 5 kurskvelder.

Instruktører: Rune Sandnes og Queen Sossina. Rune er kursansvarlig og har instruert jiujitsu som selvforsvar siden 1986.

Kurset er lagt opp med stor vekt på praktiske øvelser og bevisstgjøring. Teknikkene som læres ut i den praktiske delen drilles og repeteres hver gang. Teknikkene krever ikke styrke - og er tilpasset situasjoner som jenter/kvinner risikerer å bli utsatt for. I tillegg har vi også en teoridel der en dyktig psykolog med bred bakgrunn bidrar.

Begrenset antall plasser på kurset - max 25 plasser - derfor er det bindende påmelding og først til mølla gjelder

Påmelding til: selvforsvar@njjk.no (fullt navn,fødselsdato og e-post som leses jevnlig). 

Vi trener barbeint i vanlig treningstøy/ledige klær uten smykker,ringer etc. Vi har nyoppussede treningslokaler og garderober, nær T-banestasjonen .

Etter kurset er det mulighet for videre jiujitsu trening i klubben ut vårsemesteret til sterkt redusert pris. Det blir da en videreføring av kursinnholdet.

 

Jiujitsu er et effektivt selvforsvar for kvinner fordi:

  • Systemet ikke baserer forsvaret på slag og spark (kvinner blir oftest utsatt for holdegrep).
  • Systemet ikke forutsetter fysisk styrke – men bevegelse og balanse for at teknikkene skal være effektive.
  • Kvinner ofte jobber med andre mennesker som kan være syke/psykisk ustabile, eller demente – du vil lære teknikker som kontrollerer/passiviserer uten å virke støtende/provoserende eller er basert på smerte for å fungere.

 

Minst mulig kraft, størst mulig effekt uten å volde skade eller smerte er vår grunnsetning.

Har du lyst til å begynne å trene jiujitsu på vanlig parti? Mer info om jiujitsu og stilarten vi trener, leser du om på klubbens nettsider eller her på jiujitsu.no

Selvforsvar for kvinner

Trene selvforsvar mandager og torsdager?

jiujitsu kontrollgrep

jiujitsu kontrollgrep

Hovedinstruktør Rune er kursansvarlig for selvforsvarskursene og har instruert jiujitsu som selvforsvar siden 1986. Teknikkene han lærer bort krever ikke styrke og er tilpasset situasjoner som jenter/kvinner risikerer å bli utsatt for.

Kvinner jobber ofte i utsatte yrker, med mennesker som er psykisk syke, psykisk utviklingshemmet eller demente osv. Ved å trene Durewall jiujitsu lærer du deg teknikker som passer godt i yrkessammenheng. Kontroll og passivisering teknikker som ikke fremkaller smerte og ikke virker provoserende er noe du vil lære deg.

Uavhengig av yrke er jiujitsu ett realistisk selvforsvar. Også for kvinner, som oftere enn menn blir utsatt for holdegrep. Trener du jiujitsu vil du lære deg frigjørings teknikker, både stående og på bakken. Selvforsvar handler mye om å se farene før de oppstår og dermed kunne ta smarte valg i forkant av en situasjon. Det kan være å flytte seg inntil en vegg for å dekke sin egen rygg, ha f.eks. en stol foran seg og på den måten skape ett hinder eller å ta verbale grep for å hindre en situasjon i å oppstå.

Å trene jiujitsu er i tillegg en veldig god måte å trene kroppen på, bli bevisst egen kropp, finne sine styrker og svakheter og bygge videre på disse. Det er garantert lærerikt! Hvis du ønsker å starte med selvforsvarstreningen din nå, kan du bli med på ordinære treninger med det samme Ta kontakt med en klubb for prøvetime

Back – Å trene jiujitsuNext – Jiujitsu bøker og pensumPåmelding jiujitsu

Jiujitsu i Norge

Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, Oslo

Hjem- njjk.no-Hjemmeside-

Ta kontakt med klubben for info og prøvetime. Møt gjerne opp i treningslokalet! Klubben trener jiujitsu på Haugerud i Oslo, mandager 19:30 – 21:15 og torsdager 20:00 – 21:30 i dojo 2. Du trenger kun helt vanlige trenings-klær og vi trener barbeint på matter.

Treningslokale: Haugerud Skole, Tvetenveien 183, 0673 Oslo. Inngangen er på baksiden av skolen, ut mot tennisbanene. Når du står på parkeringsplassen følger du bygget rundt, det går gangsti rundt hele bygget.

Postadresse: Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb, Postboks 58 Haugerud, 0616 Oslo

Alle klubber som trener Durewall jiujitsu systemet er tilknyttet Svenske jiujitsuforbundet, SJF. I Norge er vi i tillegg tilknyttet Norges kampsportforbund.