Nå kan du lære deg selvforsvar med Defence4All

Opplæring i selvforsvar for deg som privatperson eller de ansatte i deres bedrift.

Kurs i selvforsvar AS - Daglig leder Thomas

Eier og daglig leder Thomas Walter Myhre

Løsningene deres passer for:

  • Privatpersoner
  • Bedrifter
  • Offentlige etater
  • Klubber, foreninger og lag

Ta kontakt for en helt uforpliktende prat om deres behov og ønsker.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne, enten på telefon: 91 70 50 20 eller via e-post post@defence4all.no

Du kan også besøke vår nettside; www.defence4all.no  Velkommen!

Kommer hjem til deg eller på arbeidsplassen din

Defence4all er en av få som tilbyr privattimer hjemme hos klientene; altså opplæring i kjente og trygge omgivelser. Dette er for de som finner dette beleilig, men også like mye for de som har egne grunner til å ønske dette.
Defence4all kan tilby kurs og veiledning i praktisk selvforsvar for offentlige kontorer som er i kontakt med brukere, pasienter og beboere.  Passer også for studenter og lærere samt alle som har nytteverdi av å kjenne en ekstra trygghet i hverdagen.

Fleksibilitet og service for kundene

Ofte er det slik at kundene har spesifikke behov og ønsker, og vi kan da sette opp timer og kurs basert på disse. Defence4All disponerer treningslokaler i Oslo og Akershus, i tillegg til at vi tilbyr kurs hjemme hos kunden.  Defence4all trener alle fra 15 år og oppover og tilbyr introduksjonskurs, intensivkurs, grunnkurs og videregående kurs i tillegg til privattimer. Kvinner oppfordres til å ta kontakt, da disse kursene er nyttige og aktuelle i dagens samfunn med eskalerende vold -og vinningskriminalitet.

Kort fortalt om selvforsvar

Som mange andre selvforsvar baserer opplæringen seg på bruken av moderne jiujitsu-teknikker. Du utnytter andres kraft, slik at du selv med minst mulig kraft oppnår høyest mulig effekt – dette gjør at du også klarer deg godt mot større angripere og som gjør kurset ekstra interessent for kvinner. Videre er det øvelse og mestring av bevegelser og pust som resulterer i gode teknikker, slik at alle som har interesse for dette kan lære – det kreves ingen forkunnskaper. Under opplæringen legger vi stor vekt på forståelse av teknikkene og at du lærer å være bevisst på hva du gjør. Vi vil også jobbe mye med repetisjon av teknikkene. På den måten sitter du igjen med kunnskap og kompetanse i utførelsen av teknikkene.

Påmelding til JiuJitsu

 

Her melder du deg på jiujitsu trening i 2017

Vi har løpende opptak men er du med fra starten får du ett best mulig grunnlag.

Treningene passer for ungdommer, voksne, kvinner og menn fra 15 år og oppover. Du trenger ingen forkunnskaper for å trene. Vi trener mandag 19:30 - 21:15 og torsdag 20:00 - 21:30

Når du er påmeldt får du ett skjema som fylles ut og sendes inn (dette gjøres første trening), du blir da medlem i Norsk judo og jiu-jitsu klubb samt Norges kampsportforbund og Svenska jiujitsuforbundet og er forsikret gjennom  ditt medlemskap. Priser: medlemskontingent njjk er 280,- pr år, treningsavgift inkludert forsikring er 1550,- pr semester (vår og høst semester). Totalt 3380,- pr år.

Sikre deg en plass nå! Meld deg på og kom igang med selvforsvartreningen

For tiden tilbys trening kun i Oslo, hos Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb. Du får mer info på e-post når du er påmeldt. Velkommen!

For andre spørsmål vedrørende medlemskap og trening kontakt Arne.Ivar.Hansen@njjk.no

Selvforsvar for kvinner

Trene selvforsvar mandager og torsdager?

jiujitsu kontrollgrep

jiujitsu kontrollgrep

Hovedinstruktør Rune er kursansvarlig for selvforsvarskursene og har instruert jiujitsu som selvforsvar siden 1986. Teknikkene han lærer bort krever ikke styrke og er tilpasset situasjoner som jenter/kvinner risikerer å bli utsatt for.

Kvinner jobber ofte i utsatte yrker, med mennesker som er psykisk syke, psykisk utviklingshemmet eller demente osv. Ved å trene Durewall jiujitsu lærer du deg teknikker som passer godt i yrkessammenheng. Kontroll og passivisering teknikker som ikke fremkaller smerte og ikke virker provoserende er noe du vil lære deg.

Uavhengig av yrke er jiujitsu ett realistisk selvforsvar. Også for kvinner, som oftere enn menn blir utsatt for holdegrep. Trener du jiujitsu vil du lære deg frigjørings teknikker, både stående og på bakken. Selvforsvar handler mye om å se farene før de oppstår og dermed kunne ta smarte valg i forkant av en situasjon. Det kan være å flytte seg inntil en vegg for å dekke sin egen rygg, ha f.eks. en stol foran seg og på den måten skape ett hinder eller å ta verbale grep for å hindre en situasjon i å oppstå.

Å trene jiujitsu er i tillegg en veldig god måte å trene kroppen på, bli bevisst egen kropp, finne sine styrker og svakheter og bygge videre på disse. Det er garantert lærerikt! Hvis du ønsker å starte med selvforsvarstreningen din nå, kan du bli med på ordinære treninger med det samme Ta kontakt med en klubb for prøvetime

Back – Å trene jiujitsuNext – Jiujitsu bøker og pensumPåmelding jiujitsu

Selvforsvar

Det er uten tvil behov for ett humant selvforsvar tilpasset den moderne tid.

Vi har rett til å forsvare oss, men forsvaret får ikke overstige angrepet. Hvor går grensen for hva som regnes som selvforsvar? Det er ikke alle som vet dette og det kan være enkelt å overstige denne grensen uten å egentlig ville det. Ett for hardt slag, spark eller kast kan fort føre til uønskede skader på en angriper og kan føre til en situasjon som utdraget under viser

Et utdrag fra en dom i Borgarting lagmannsrett april 2013:

En mann ble funnet skyldig i å ha slått en annen mann hardt i hodet.  Som følge av slaget falt fornærmede mot fortauet og fikk brudd på hodeskallen og hjerneblødning.  Skadene førte til at fornærmede ble sykemeldt i mer enn fire måneder.  Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte handlet forsettlig da han slo og at han også handlet forsettlig med hensyn til at slaget ville påføre fornærmede skade.  Videre ble det funnet bevist at tiltalte kunne innsett muligheten av skadefølgen.  Lagmannsretten utelukket ikke at fornærmede før tiltalte slo til ham rettet et « rettsstridig angrep » mot tiltalte og hans søster, og at det således forelå en nødvergesituasjon, men fant det ikke tvilsomt at tiltalte da han rettet slaget mot fornærmede gikk vesentlig lenger enn det som var nødvendig.  Straffeloven § 48 kom derfor ikke til anvendelse, og tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven.

«forsvareren» ble her dømt til 6 mnd. fengsel og idømt å betale oppreisning til fornærmede.

Kilde: lovdata.no

Hva er selvforsvar? Kort sagt det du gjør for å forsvare deg mot ett rettstridig angrep

Norsk lov regulerer anledningen til å benytte seg av selvforsvar. Straffelovens paragraf § 18. sier – Ingen kan straffes for handling som han har foretatt i nødverge.

Det betyr at vi kan forsvare oss mot en angriper, men forsvaret vi bruker får ikke overstige angrepet. Mange tenker helt sikkert at om de blir angrepet eller truet kan de gjøre nesten hva de vil, nettopp pga. nødverge paragrafen, men slik er det naturligvis ikke. Sannheten er heller motsatt, vi får kun forsvare oss nok til å komme unna angriperen eller angrepet.

Lovdata står følgende:

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling.

Jiujitsu Durewall systemet – Selvforsvar i Oslo

En god grunn til å trene selvforsvar 

Er at du blir bedre rustet til klare deg ut av situasjoner hvor du opplever trusler eller vold. Det finnes mange forskjellige selvforsvarsystemer og kampsportgrener som tilbyr selvforsvartrening, her forklarer vi hvorfor Durewall systemet er ett bra valg.

Min motivasjon for å drive med jiujitsu er primært selvforsvar og graderinger er en bonus som følge av det. Det er selvforsvar som er formålet og jiujitsu teknikker som er middelet

 

Durewall jiujitsu er for helt vanlige folk

Og krever ingen spesielle forkunnskaper og du lærer deg effektivt selvforsvar uten å bruke skadelige slag og spark. Du lærer å ta hensyn til dine medmennesker og din egen kropp!

Det går raskt å lære seg Durewall jiujitsu fordi systemet baserer seg på enkle bevegelser som går igjen i de fleste teknikkene. Du har også ett godt hjelpemiddel i pensumet, som er i bokform, med forklaring på teknikker og bilder som viser utførelse. 

3 gode argumenter:

  • Morsomme og utfordrende treninger og hyggelige folk i ett trivelig miljø
  • God tilgang på treningssamlinger i Norden som arrangeres hele året
  • Durewall jiujitsu er tilpasset Svensk og Norsk lov. Dette betyr ett anvendbart selvforsvar

Durewall jiujitsu har forsvarteknikker mot alle tenkelige angrep:

Slag og spark, hårtak og lugging, fastholdinger og omfavnelser, løft, nedbrytinger og kast. Forsvar mot våpen som kniv, pistol og stav. Bakketeknikker, flere angripere og forsvar med begrenset plass til bevegelser, trange rom og transportmidler pluss masse mer!