Selvforsvar

Det er uten tvil behov for ett humant selvforsvar tilpasset den moderne tid.

Vi har rett til å forsvare oss, men forsvaret får ikke overstige angrepet. Hvor går grensen for hva som regnes som selvforsvar? Det er ikke alle som vet dette og det kan være enkelt å overstige denne grensen uten å egentlig ville det. Ett for hardt slag, spark eller kast kan fort føre til uønskede skader på en angriper og kan føre til en situasjon som utdraget under viser

Et utdrag fra en dom i Borgarting lagmannsrett april 2013:

En mann ble funnet skyldig i å ha slått en annen mann hardt i hodet.  Som følge av slaget falt fornærmede mot fortauet og fikk brudd på hodeskallen og hjerneblødning.  Skadene førte til at fornærmede ble sykemeldt i mer enn fire måneder.  Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte handlet forsettlig da han slo og at han også handlet forsettlig med hensyn til at slaget ville påføre fornærmede skade.  Videre ble det funnet bevist at tiltalte kunne innsett muligheten av skadefølgen.  Lagmannsretten utelukket ikke at fornærmede før tiltalte slo til ham rettet et « rettsstridig angrep » mot tiltalte og hans søster, og at det således forelå en nødvergesituasjon, men fant det ikke tvilsomt at tiltalte da han rettet slaget mot fornærmede gikk vesentlig lenger enn det som var nødvendig.  Straffeloven § 48 kom derfor ikke til anvendelse, og tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven.

«forsvareren» ble her dømt til 6 mnd. fengsel og idømt å betale oppreisning til fornærmede.

Kilde: lovdata.no

Hva er selvforsvar? Kort sagt det du gjør for å forsvare deg mot ett rettstridig angrep

Norsk lov regulerer anledningen til å benytte seg av selvforsvar. Straffelovens paragraf § 18. sier – Ingen kan straffes for handling som han har foretatt i nødverge.

Det betyr at vi kan forsvare oss mot en angriper, men forsvaret vi bruker får ikke overstige angrepet. Mange tenker helt sikkert at om de blir angrepet eller truet kan de gjøre nesten hva de vil, nettopp pga. nødverge paragrafen, men slik er det naturligvis ikke. Sannheten er heller motsatt, vi får kun forsvare oss nok til å komme unna angriperen eller angrepet.

Lovdata står følgende:

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling.

JiuJitsu trening

Jiujitsu som selvforsvar

selfdefence

Kan du forsvare deg selv?

Lær deg frigjørings teknikker mot holdegrep og omfavning-er, forsvar deg mot slag, spark og mot angriper med våpen. Mestre kasteteknikker, fellninger, avvæpning og forskjellige typer kontrollgrep. Kontringer, kombinasjoner og angrep hvor det er flere angripere trenes samt enkle slag og spark. Treningen er lagt opp med oppvarming og basisøvelser, teknikktrening, scenariotrening og stressmestring. Variert og morsomt! Det kan være greit å merke seg at jiujitsu Durewall systemet ikke er en kampsport, det konkurreres ikke utøverne imellom. Å trene jiujitsu krever ingen spesielle kunnskaper eller ferdigheter – de får du av treningen! Trener du jiujitsu lærer du deg ett effektivt selvforsvar. Treningene ledes av dyktige og erfarne instruktører som har gjennomgått instruktørutdanning innen Svenske Jiujitsuforbundet. Jiujitsu passer for alle, ung som gammel. Å trene jiujitsu som selvforsvar lærer deg å se og oppdage truende adferd, unnvike eller bruke teknikker, for å kunne ta deg ut av situasjonen på best mulig måte. Mange trener også fordi det er gøy, utfordrende og utviklende som menneske. Vi som trener treffer gjerne andre som er litt like oss selv, bla. på leir, og sosiale sammenkomster i tilknytning til f.eks. juleleiren og sommerleiren som arrangeres hvert år. De er alltid populære.

Alt du trenger av utstyr for å trene jiujitsu er en Gi. Dette en drakt tilpasset for treningen. Også trenger du ett belte (du må ikke ha det med en gang dog er det en fordel). Det brukes ikke skotøy eller annet utstyr. I Durewall jiujitsu brukes hvit Gi. Draktene er solid laget, har tettvevde fibre og forsterkede sømmer og partier, slik at den varer lengre enn vanlig treningstøy. Drakter og belter selges i klubber, i kampsportbutikker og på nett. Prisen varierer etter merke, leverandør, kvalitet osv. En Gi koster fra ca 5-600,- og oppover. Det er kjekt å ha en treningsbag, drikkeflaske og div utstyr som f.eks sportsteip. Durewall jiujitsu systemets pensum finnes i bokform, anbefales!

Back – Durewall jiujitsuNext – Selvforsvar for kvinner