Selvforsvar med loven i hånd

Straffeloven er nå strammet inn og vi får ikke bruke selvforsvar mer enn hva som er nødvendig.

Norges LoverStraffelovens § 18 Nødverge er modernisert og både innhold og språk er endret, noe å merke seg for alle som trener selvforsvar. Den store forskjellen fra den tidligere loven er, utelatelsen av, den delen som mange med loven i hånd ønsket å benytte seg av: En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den, etterfulgt av blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig, og ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. og den utelatte delen Har noen overskredet Grensene for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har funnet Sted på Grunn av en ved Angrepet fremkalt Sinnsbevegelse eller Bestyrtelse. Noe som betydde at en kunne tillate seg å miste besinnelsen eller kontrollen pga. frykt eller sinne og dermed gå lenger ved selvforsvarhandlingen om man ble utsatt for ett rettstridig angrep. For eksempel å sparke en som ligger på bakken, slå en ekstra gang i stedet for å stikke av osv.

I praksis skulle det fortsatt mye til for å slippe unna med overdrevet selvforsvar, men denne lovendringen viser samfunnet at det ikke er akseptabelt å overdrive bruk av selvforsvar, med en moderne lovtekst og den bevisste utelatelsen av muligheten for bruk av overdrevent selvforsvar. Loven kan leses på lovdata

Moderne selvforsvar er noe flere og flere får øynene opp for og lurer du på hvordan du kan lære deg det og hva moderne selvforsvar er, kan du lese mer om det her på jiujitsu.no eller oppsøke en klubb som trener moderne selvforsvar.