Vil du lære selvforsvar? Gratis selvforsvarkurs starter jan/feb 2016!

Gratis selvforsvarkurs i Oslo

Med støtte fra Oslo Idrettskrets arrangerte Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb selvforsvarkurs for kvinner/jenter i høst. På kurset var det bra oppmøte med meget motiverte unge og voksne jenter. Hovedinstruktør Rune fikk denne gangen hjelp av to kvinnelige medinstruktører og tilbakemeldingene er så langt bra, både på selvforsvarkursets teoretiske og praktiske deler.

Bildet viser lugging, en handling som er straffbar og tilater bruk av selvforsvar
I en slik situasjon kan det være nødvendig å benytte selvforsvar. Kurset kan lære deg hvordan.

Ved å benytte seg av teknikker som ikke baserer seg på styrke, hurtighet eller smertepåvirkning, men heller bevegelse og balansebrytning kan man forsvare seg effektivt sier Rune. Han kan fortelle om nok ett kurs vel gjennomført, også denne gang med bra bidrag fra DIXI ressursenter. Interesserte og engasjerte deltakere fikk først en gjennomgang av teori bla. bevisstgjøring og fikk deretter prøve seg på noen praktiske øvelser.

Nytt kurs starter januar/februar 2016. selvforsvarkurs jenter i Oslo 2016

Selvforsvarkursene baserer seg på Durewall jiujitsu som er ett anvendbart selvforsvar som ikke fokuserer på smerte, styrke, kraft eller hurtighet men på prinsipper som: beskyttelse, bevegelse, balanse, bestemthet, mykhet og hensyn. Dette er moderne selvforsvar og jiujitsu.