Vil du lære selvforsvar? Gratis selvforsvarkurs starter jan/feb 2016!

Gratis selvforsvarkurs i Oslo Med støtte fra Oslo Idrettskrets arrangerte Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb selvforsvarkurs for kvinner/jenter i høst. På kurset var det bra oppmøte med meget motiverte unge og voksne jenter. Hovedinstruktør Rune fikk denne gangen hjelp av to kvinnelige medinstruktører og tilbakemeldingene er så langt bra, både på selvforsvarkursets teoretiske og praktiske …

Nytt selvforsvarskurs for kvinner starter etter nyttår

Oppstart: Neste kurs starter tirsdag 16. februar 2016.  Varighet: 5 kurskvelder. Instruktører: Rune Sandnes og Queen Sossina. Rune er kursansvarlig og har instruert jiujitsu som selvforsvar siden 1986. Kurset er lagt opp med stor vekt på praktiske øvelser og bevisstgjøring. Teknikkene som læres ut i den praktiske delen drilles og repeteres hver gang. Teknikkene krever ikke …

Det skjer i 2015

Rekruttering til selvforsvarskurset og vanlig jiujitsu parti I året som gikk var det populært med selvforsvarkursene og vi håper det fortsetter i 2015. Neste kurs er 24. februar 19:30 og det er fortsatt gratis for deltakerne. Tilbakemeldingene fra tidligere år er positive og kursene utvikles stadig for å bli enda bedre samt for å treffe …

Selvforsvarskurs kvinner i Oslo

Selvforsvarskurs for kvinner i Oslo startet 21. januar og gikk over 5 kurskvelder. Instruktører var bl.a. Ragnhild Marie og Rune fra Norsk judo og jiu-jitsu klubb, Ingrid fra Dixi ressurssenter og 2 politibetjenter fra Stovner politi krets. Dixi bidro med teori første kurskveld hvor ett tjuetalls interesserte hadde møtt opp for å få med seg …