Gratis selvforsvarkurs i Oslo – Høsten 2016

Nytt selvforsvarskurs for kvinner og jenter starter 18. oktober 2016 Kurset går over 4 kvelder denne gang. Treningstidene er tirsdager 19:30 – 21:00 i dojo 2 hos Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb på Haugerud. Kurset sponses av Oslo idrettskrets og er gratis for deltakerne. F.eks. lugging eller fastholdinger er handlinger som kan være straffbare og tillater …

Det skjer i 2015

Rekruttering til selvforsvarskurset og vanlig jiujitsu parti I året som gikk var det populært med selvforsvarkursene og vi håper det fortsetter i 2015. Neste kurs er 24. februar 19:30 og det er fortsatt gratis for deltakerne. Tilbakemeldingene fra tidligere år er positive og kursene utvikles stadig for å bli enda bedre samt for å treffe …

Selvforsvarskurs kvinner i Oslo

Selvforsvarskurs for kvinner i Oslo startet 21. januar og gikk over 5 kurskvelder. Instruktører var bl.a. Ragnhild Marie og Rune fra Norsk judo og jiu-jitsu klubb, Ingrid fra Dixi ressurssenter og 2 politibetjenter fra Stovner politi krets. Dixi bidro med teori første kurskveld hvor ett tjuetalls interesserte hadde møtt opp for å få med seg …