Durewall JiuJitsu

JiuJitsu Durewall systemets hovedprinsipp:

«med minste mulige kraft

oppnå størst mulig effekt

uten å forårsake

smerte eller skade»

JiuJitsu Durewall systemets grunnprinsipper:

Beskyttelse – Beskytter oss selv og andre

Balanse – Har god egen balanse og etterstreber oppreist stilling

Bevegelse – For å holde balansen, for å svekke en angriper gjennom ubalanse, som beskyttelse, for å bruke lite kraft

Bestemthet – Gjør innlærte teknikker med selvtillit og har kontroll på angriper under utførelse av teknikk

Mykhet – Utfører selvforsvar med minste nødvendige kraft, avleder og går rundt kraften, bruk av jagende og kombinationsteknikker

Hensyn – Til egen kropp, til en angripers alder, kjønn og fysikk, beskytter også angriperen mot skader

Durewall systemet er moderne jiujitsu som er utviklet for å imøtekomme nåtidens behov for selvforsvar.

Selvforsvarsystemet holder seg innenfor etiske, medisinske og juridiske forsvarbare grenser. Som selvforsvar er Durewall jiujitsu effektivt og humant. Systemet baserer seg ikke på slag, spark og smertepåvirkning for å være effektivt, men heller på prinsippene. Durewall jiujitsu fokuserer på å gå rundt kraften, «å vike for å vinne». På denne måten kan vi overvinne en angriper som er større og sterkere enn oss selv, helt uten bruk av skadelige teknikker. Prinsippene beskyttelse, balanse, bevegelse, bestemthet, mykhet og hensyn går igjen i teknikkene, teknikken er hva du gjør, prinsippene er hvordan du gjør det. Jiujitsu oversatt til Norsk betyr myk teknikk.

jiujitsu skaperen

Kurt Durewall 10.dan

Kurt utviklet sin jiujitsu på allerede på 50 tallet og fortsatte sin utvikling av jiujitsu siden. Kurt var høyest gradert i Norden med 10. dan jiujitsu. Han var også gradert 3. dan judo. Kurt har gått noen titalls kamper og sparret med flere profesjonelle boksere i sin karriere som amatørbokser. Kurt var også stifter av Svenske Jiujitsuforbundet sammen med 3 andre.

Next – Å trene jiujitsu