Det skjer i 2015

Rekruttering til selvforsvarskurset og vanlig jiujitsu parti

I året som gikk var det populært med selvforsvarkursene og vi håper det fortsetter i 2015. Neste kurs er 24. februar 19:30 og det er fortsatt gratis for deltakerne. Tilbakemeldingene fra tidligere år er positive og kursene utvikles stadig for å bli enda bedre samt for å treffe deltakerne på sine ønsker. Kurset skiller seg positivt ut fra andre tilbud ved å ha fokus på teknikker som ikke innebærer fysisk styrke, men bevegelse og balanse. Dette er noe alle kan lære å utføre effektivt.

 

Jiujitsu partiet er for alle over 14 år

Vi startet nyåret med trening allerede mandag 5. januar. Vi satser i år på økt rekruttering og flere nye medlemmer. Trenerne er topp motiverte for nye utøvere på matta. Vi er nå en god blanding av utøvere, ungdommer og voksne som trener sammen. Vi trener sammen med hele 3 stk. trenere med sort belte, noe som gir oss med kyu grader mye valuta for tiden tilbrakt på matta. Fokus på treningene er selvforsvar med teknikkene som grunnlag, prinsippene vi bruker er enkle å bake inn i teknikkene og hjelper oss til å forstå teknikkene og hvilke styrker som ligger i dem.

Vi ønsker fortsatt flere treningspartnere på matta. Treningstidene er fortsatt mandag 19:30 og torsdag 20:00.

Det vil også være flere treningsleirer i Sverige ila. året – det er alltid bra innhold på disse og de har dyktige instruktører.

Vi ønsker alle velkommen til å trene med oss i 2015.

Selvforsvarskurs – Jiujitsu i Oslo

Selvforsvarskurs for jenter/kvinner – ordinær jiujitsu trening i høst

SELVFORSVARSKURS KUN FOR JENTER/KVINNER!

Alder: fra 14 år og oppover Oppstart 14. oktober kl. 19:30 Sponses av Oslo Idrettskrets og er derfor gratis for deltakerne. Se njjk.no for mer info Begrenset antall plasser!
JIUJITSU
Junior/Senior (14 år og oppover, alle beltegrader)
Mandag 19:30-21:15 Dojo 2 og Torsdag 20:00-21:30 Dojo 2
Løpende opptak og prøvetimer tilgjengelig!

kriminalitet i Oslo

Mann knivstukket i mulig ran i Oslo sentrum

Mann knivstukket i mulig ran i Oslo sentrum

Den 31 år gamle mannen fra Oslo som ble knivstukket i byen lørdag formiddag, er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Gjerningsmannen var fortsatt på frifot rundt tre timer etter at han stakk ned mannen.

Bildet og ingressen er hentet fra TV2.no og ble publisert lørdag 26. oktober 2013.
Saken er ett eksempel på vold, trusler og ran begått i Oslo de senere år.

 

Litt fakta tall om trusler, vold og ran i Oslo.

Tabellene under viser antall anmeldelser i 2010, 2011 og 2012 i Oslo.

Trusler om vold:                                2010 / 2011 / 2012

Diverse                                               1094 / 1040 / 1089

Kniv                                                     177 / 162 / 189

Skytevåpen                                            65 / 54 / 53

Fysisk vold:                                        2010 / 2011 / 2012

Legemsfornærmelse                           1546 / 1849 / 1975

Legemsfornærmelse m/skadefølger     122 / 118 / 124

Legemsbeskadigelse                             585 / 566 / 574

Legemsbeskadigelse kniv                       89 / 89 / 83

Legemsbeskadigelse skytevåpen               4 / 2 / 5

Legemsfornærmelse: Å utøve fysisk vold mot en person. Slag og spark er de mest typiske eksemplene, men også kloring, biting, lugging o.l. som ikke medfører skade, eller på annen måte å fornærme en person på legemet, f.eks. spytting.

Legemsfornærmelse m/skadefølger: Som legemsfornærmelse, men med en skade som følge.

Legemsbeskadigelse: Betyr at den som utøvde den fysiske volden hadde til hensikt å skade, eller måtte innse at det var overveiende sannsynlig at en skade ville inntreffe.

Ran:                                                   2010 / 2011 / 2012

Simpelt ran fra person                        670 / 707 / 644

Grovt ran fra person                           181 / 162 / 154

Simpelt ran fra forretning/kiosk           33 / 32 / 28

Grovt ran fra forretning/kiosk              69 / 33 / 14

Simpelt ran: Om det er brukt lite eller ubetydelig vold, trusler o.l.

Grovt ran: Om det er brukt grov vold, om det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap, om ranet er nøye planlagt, foretatt overfor forsvarsløs person eller gjelder en betydelig verdi.

Litt informasjon om ran og forståelsen av hva som ligger i begrepet ran.

Ran forutsetter bruk av vold eller trusler om vold for å bemektige seg en gjenstand som tilhører en annen. Lommetyverier, innbrudd i bil og bolig er ikke ran.

Ran er en type kriminalitet som får stor oppmerksomhet i offentligheten og som media retter et spesielt søkelys mot. Dette kom ganske klart frem i 2013 da mediene hevdet at en ransbølge var over Oslo.

Det skjer trolig en del ran og voldshandlinger som ikke blir anmeldt til politiet (mørketall).

Det kan være flere årsaker til det som kalles mørketall. Det kan skyldes frykt for reaksjoner fra gjerningspersonen eller manglende tillit til politiet og frykt for ikke å bli tatt på alvor, eller et ønske om å legge hendelsen bak seg. Hvor store mørketallene er vanskelig å si noe konkret om.

 

Kilder:

www.politi.no  www.lovdata.no  www.wikipedia.no

Statistikker og analyser utarbeidet av Oslo Politidistrikt:

Kriminaliteten i Oslo, 2010, 2011 og 2012.

 

Vi trener Jiu Jitsu i Oslo | Kom å prøv en time med oss! | Mandag 19:30 og Torsdag 20:00

Selvforsvarskurs kvinner i Oslo

Selvforsvarskurs for kvinner i Oslo startet 21. januar og gikk over 5 kurskvelder.

Instruktører var bl.a. Ragnhild Marie og Rune fra Norsk judo og jiu-jitsu klubb, Ingrid fra Dixi ressurssenter og 2 politibetjenter fra Stovner politi krets.

Dixi bidro med teori første kurskveld hvor ett tjuetalls interesserte hadde møtt opp for å få med seg gode råd, informasjon og fremfor alt litt praktiske øvelser i selvforsvar for kvinner.

Selvforsvarstreningen tok utgangspunkt i jiujitsu, som klubben trener hver mandag og torsdag.

I Norge praktiseres jiujitsu både som kampkunst, kampsport og selvforsvar. Mange spennende praktiske øvelser var på planen og instruktørene var veldig fornøyd med deltakerne allerede første kurskveld. Påfølgende kurskvelder var ren selvforsvarstrening. På det meste var det 24 engasjerte kvinner på mattene. Det ble trent forsvar mot forskjellige fastholdinger og strupetak stående og på forsvar i liggende posisjon med angriper over. Det var god innsats fra alle deltakere!

Siste kurskveld var tirsdag 25. februar og kvinnene fikk besøk av bla. 2 politikvinner fra forebyggende avdeling, Stovner.

Tilbakemeldingene fra deltakerne, Dixi og Politiet var alle kjempepositive og klubben fortsetter å utvikle selvforsvarskursene slik at de gir ett best mulig utgangspunkt og realistiske forventninger til det å måtte forsvare seg mot en angriper. Kort sagt meget utbytterikt!

Nøyaktig hva disse kursene inneholder kan du ikke lese om her, ønsker du å vite mer må du melde deg på neste kurs. Kontakt Norsk judo og jiu-jitsu klubb for detaljer.

Har du lyst til å begynne å trene jiujitsu på vanlig parti? Kom bare innom og ha med vanlige treningsklær. Mer info om jiujitsu og stilarten vi trener, leser du om på klubbens nettsider eller her på jiujitsu.no

Jiujitsu er et effektivt selvforsvar for kvinner fordi:

  • Vi bruker egen kropp for å påvirke en angripers svakheter og utnytter dette til egen fordel.
  • Det forutsetter ikke fysisk styrke men bevegelse og balanse for at teknikkene skal være effektive.
  • Kvinner ofte jobber med andre mennesker som kan være psykisk ustabile eller demente, f.eks. i omsorgsyrker. Du vil lære teknikker som kontrollerer eller passiviserer uten å virke støtende eller provoserende.

JiuJitsu.no Ønsker alle en God Jul!

2013 har vært ett innholdsrikt Jiu jitsu år med mange aktiviteter og masse glede.

Klubbleir i Oslo, sommerleir i Katrineberg, jubileumsleir i Halmstad og nå sist juleleir i Gøteborg for å nevne noe.

Det har vært godt med variasjoner, både av jiu jitsu teknikker og av tenkelige angrep vi vil forsvare oss mot. Det finnes utrolig mange forskjellige jiu jitsu teknikker å trene på, alt fra de enkle frigjøringene til de mer avanserte nedleggingsteknikkene med påfølgende kontrollgrep. Og uansett nivå tør jeg påstå at vi alle har følt mestringsglede, gleden av å forstå prinsippene, ett eller flere av dem, implementert i vår jiu jitsu. Det er jo så utrolig godt å faktisk forstå bruken av prinsipper i en teknikk. Godt er det også når kraftbruken minimeres og antall bevegelser øker, når vi kan kjenne etter hvor angriperkraften tar veien og vi utnytter denne til vår fordel. «med minste mulige kraft, oppnå størst mulig effekt».

Dessverre har det også vært en trist sak i år, bortfallet av vår systemskaper Kurt Durewall. Det er dog godt å ha gode minner å se tilbake på – når vi trener jiu jitsu, tenker jiu jitsu og snakker om jiu jitsu får vi ta del av den fine stilarten han skapte, den moderne og humane jiu jitsu som vi gleder oss over å trene.

Når 2013 nå går mot slutten starter tankene om neste år å svirre. Hva vil 2014 bringe? Setter vi oss nye mål? Hva kan jeg gjøre for at kommende år skal bli mest mulig lærerikt for meg? Kan jeg bli en bedre uke f.eks? Uansett er det nye positive erfaringer i vente, både på og av matten.

JiuJitsu.no ønsker alle en riktig god jul.

Jiujitsu teknikker – Ord til ettertanke

Noen ønsker svart på hvitt svar på hvilke Jiujitsu teknikker som alltid fungerer. Så hvilke teknikker vil alltid fungere?

Realiteten er som Kurt Durewall sa; at alle angrep, angripere og situasjoner unike. Det finnes ingen 100% Jiujitsu teknikker som alltid vil fungere. Det er derfor Kurt utviklet sine prinsipper. Det er de som vil hjelpe oss i enhver unik situasjon, som gjør oss i stand til å trekke ut de teknikkene som trengs der og da, som passer for oss.

Endres angrepet, så må Jiujitsu teknikken vi bruker også endres. Kreativt selvforsvar!

Vår teknikktrening vil gi oss en forståelse av prinsippene. Du kan lære tusenvis av Jiujitsu teknikker, men har du ikke prinsippforståelse i utgangspunktet, så vil du ikke vite når og hvordan du bruker de teknikkene du har lært.

Hentet fra Svenske jiujitsuforbundets facebook side

Ganso Kurt Durewall 10. Dan jiu jitsu har gått bort (1924 – 2013)

Kurt Durewall, en legende innen moderne Jiu jitsu, døde mandag 28. oktober 2013 kl. 21:00 etter et kort sykdomsforløp.

Kurt var aktivt med i dojoen helt til det siste, og da han ikke kunne stille på trenersamlingen sent i oktober pga sykdom så ble det sagt at det var første gang han ikke var tilstede på en av forbundets samlinger. For oss som trener etter Durewalls prinsipper blir hans bortgang et stort savn, og våre tanker går til Marja Durewall-Nilson og Kurts øvrige familie.

Viking Cronholms bok om Jiu jitsu

Kurt hadde en turbulent barndom og vokste opp som barnehjemsbarn i Blakberg. Mellomkrigstides oppvekst i barnehjem var ingen dans på roser. Som 13-åring ble Kurt vist Viking Cronholms bok om Jiu jitsu, og det var antagelig spiren til det som senere skulle bli Kurts livsverk. I tillegg til interessen for jiu jitsu og judo var Kurt amatørbokser, og drev også som sparringspartner for proffboksere.

Kurt gradert til sort belte Jiu jitsu under Kiyose Nakae

Perioden som fotograf i New York i overgangen av 50/60-tallet, der han blant annet fulgte Ingmar Johannsons karriere i boksing, ble et vendepunkt for Kurt. Her ble Kurt gradert til sort belte Jiu jitsu under Kiyose Nakae, og det var her bevisstheten rundt mykhetsprinsippet ble vekket – ju-no-ri – som senere har fulgt Durewalls Jiu jitsu frem til dagens moderne form rettet mot jiu jitsu som selvforsvar.

Effektiv Jiu jitsu ikke bør baseres på smerte

Tilbake i Sverige ble Kurt vitne til en voldsom slåsskamp mellom to likeverdige motstandere – de fortsatte kampen tross store skader. Kurt ble bevisst at smerte er et relativt begrep, og ikke nødvendigvis noe som vil gjøre en teknikk mer effektiv. Med basis i denne hendelsen kom erkjennelsen om at effektiv Jiu jitsu ikke bør baseres på smerte – noe som etter hans syn bragte hans Jiu jitsu et langt steg videre, og som i dag er kjernen i Durewalls Jiu jitsu:

att med minsta möjliga kraft, nå största möjliga effekt, utan att förorsaka smärta eller skada

Stiftelsen av det Svenska Jiujitsuforbundet

I 1961 tok Kurt initiativ til Gøteborg judoklubb, i 1965 var han med på å starte judoklubben SHIAI sammen med Marja Nilson og Friz Schubert. I 1971 var disse også sentrale i stiftelsen av det Svenska Jiujitsuforbundet, SJF, som siden den gang og frem til i dag har vært basert på Kurt Durewalls Jiu jitsu.

Videreføring av systemets utvikling

Kurt har via sin profesjon for fotografi dokumentert sine teknikker, først i enkle hefter, nå i den senere tid i instruktive bøker. Selv som 89-åring var Kurt fokusert på at teknikker kan forbedres og skal forbedres – dette er en kontinuerlig prosess. Kurt var alltid aktivt med i utviklingen av systemet, men i de senere år har han også vært bevisst at arven skal bringes videre, og ved å trekke seg tilbake fra alle sentrale verv ble grunnlaget for videreføring av systemets utvikling overført til en ny generasjon.

Vi vil alle savne Kurts overoppsyn og engasjerte smil når vi samles til stevne. Hvil i fred.

Skrevet av: Arne Ivar Hansen

NJJK kontrakt Jiu jitsu Norge

Hva skjer?

Her legges det ut kommende og gjennomførte aktiviteter

Slik ser en innvitasjon til jiujitsu leir ut

Sjekk ut jiujitsu.se for flere annonserte leire

Link til leir oversikten

2016

Flere klarte å gradere seg under fjorårets sommerleir i Sverige, og vi ser frem mot sommeren igjen og kanskje nye grader og utnevnelser?

Video trening i trikk

Praktisk øvelse ombord i trikk

SJF arrangerte praktisk øvelse i en trikk. Hvordan gjøre selvforsvar når du er ombord i en trikk full av mennesker? Det er tidligere også arrangert praktiske øvelser i buss.
Ja, både buss og trikk kjører som normalt under øvelsen.

Trykk her for å se video
 
 

Høstens første jiu jitsu leir – JK Seisin feiret 40 år!

Jiu Jitsu leir i halmstad, Sverige 28-29 sep 2013

Jiu jitsu klubben Seisin fylte 40 år og inviterte til jubileumsleir helgen 28-29 september 2013. Tema for helgen var forsvar mot ulike våpenangrep, forsvar mot flere angripere og forsvar i trange rom.

Instruktører var:

Ganso                              Kurt Durewall

Riksinstruktør                  Benny Ericsson

Daninstruktør                   Johan Flakberg

Specialinstruktør             Bo Forsberg

Forbundsinstruktør          Felikss Straumits

Instruktør                         Mats Lindh

Vi rakk så vidt åpningen av leiren med 15 minutter til overs, ikke galt siden vi kjørte helt fra Oslo. Benny ønsket oss velkommen på matten i Seisin sin flotte dojo, Kurt sa noen velvalgte ord og etter noen oppvarmingsøvelser var vi i gang.

Veldig gøy og utfordrende å skulle nytte vår jiu jitsu når det er begrenset med plass å bevege seg på. Vi ble kastet ut i det.

Johan ledet oss gjennom miljøtrening, en hinderløype gjennom lokalene. I en gang, i garderobene, badstuen og i dusjen ble vi angrepet med kniver, batonger, av flere samtidig og møtte på noen som bare var til hinder. Veldig gøy og utfordrende å skulle nytte vår jiu jitsu når det er begrenset med plass å bevege seg på. Vi ble kastet ut i det. Så var det ordinære treningspass med slag/spark, kniv/batong og angrep med begrenset plass til bevegelse. Her var det mye repetisjon på kjente teknikker.

Helt nytt for de aller fleste var en busstur hvor vi fikk i oppgave å forsvare oss mot forskjellige typer angrep. Sittende i bussen ble vi angrepet av sidemannen med kniv, tatt kvelertak på av den som satt i setet bak oss, trusler med pistol mm. Veldig lærerikt og gøy. Det går faktisk å utnytte prinsippene selv i en buss. Det var trangt men det finnes likevel muligheter for bevegelse og balansebrytning.

Før vi gikk av matten ble gaver til jubilanten overrakt. NJJK overrakte sin gave ved Nestleder Magnhart, en plakett av glass og plast med inngravert gratulasjon og Uke og Tori i en tomoe nage.

På lørdagskvelden var det tid for Jubileumsmiddag. Den var på Scandic Hallandia restaurant Svea. En flott buffet med god mat og litt vin til. Taler ble holdt og bilder fra gamledager ble vist frem. Mang en skål ble utbrakt.

Søndagen kom og vi var på matten igjen. Kurt fortalte om sin jiu jitsu og historien bak den i 45 minutter. Kurt er en meget god historieforteller så de minuttene gikk overaskende fort. Deretter var det forsvar mot halsgrep, flere angripere, omfavninger og kombinasjonsteknikker som sto på timeplanen. Vi takker for en fin treningshelg!

Godt slitne og passe møre tok vi avskjed med vennene våre i Sverige og dro hjem til Norge.

jiu jitsu høstleir

Jiu jitsu JK Seisin Halmstad