Sommerleir i Sverige Jiu Jitsu 2013

Årets Jiu Jitsu sommerleir var nok en suksess!

26-30 juni arrangerte Svenske Jiu jitsu Forbundet sitt årlige sommerleir. Hvert år arrangerer Svenske Jiujitsuforbundet sitt tradisjonsrike sommerleir og årets leir var intet unntak. Så godt som alle SJF tilsluttede klubber var representert, også fra Norge og Oslo. Kurt Durewall, jiu jitsu stilartens grunnlegger var tilstede og delte ut av sin enorme kunnskap.

Jiu jitsu sommerleiren i Sverige byr på mye trening, sosial omgang og nye bekjentskaper. Selvforsvartrening om dagen med mulighet for fri trening på ettermiddagen ga mulighet for å stille spørsmål og få svar på det meste om vår jiu jitsu. Norsk judo og jiu-jitsu klubb sine instruktører fikk utnevnelser, Rune Sandnes ble utnevnt til forbunds instruktør og Arne Ivar Hansen ble utnevnt til klubb instruktør. Gratulerer!

Hovedfokus var på Jiu jitsu så klart, men basis judo trening inngikk i flere av treningpassene.

Svenske Jiu jitsu Forbundet har så mange dyktige instruktører at treningspassene fløy avgårde:) Utrolig gøy å ha muligheten til å være med på dette. Nå er det bare å glede seg til årets tradisjonsrike jiu jitsu juleleir!

jiu jitsu selvforsvar

jiu jitsu gjengen poserte villig foran kamera

Durewall JiuJitsu

Jiujitsu Durewall systemets hovedprinsipp:

«med minste mulige kraft

oppnå størst mulig effekt

uten å forårsake

smerte eller skade»

Jiujitsu Durewall systemets grunnprinsipper:

Beskyttelse - Beskytter oss selv og andre

Balanse - Har god egen balanse og etterstreber oppreist stilling

Bevegelse – For å holde balansen, for å svekke en angriper gjennom ubalanse, som beskyttelse, for å bruke lite kraft

Bestemthet – Gjør innlærte teknikker med selvtillit og har kontroll på angriper under utførelse av teknikk

Mykhet – Utfører selvforsvar med minste nødvendige kraft, avleder og går rundt kraften, bruk av jagende og kombinationsteknikker

Hensyn – Til egen kropp, til en angripers alder, kjønn og fysikk, beskytter også angriperen mot skader

 

Durewall systemet er moderne jiujitsu som er utviklet for å imøtekomme nåtidens behov for selvforsvar.

Selvforsvarsystemet holder seg innenfor etiske, medisinske og juridiske forsvarbare grenser. Som selvforsvar er Durewall jiujitsu effektivt og humant. Systemet baserer seg ikke på slag, spark og smertepåvirkning for å være effektivt, men heller på prinsippene. Durewall jiujitsu fokuserer på å gå rundt kraften, "å vike for å vinne". På denne måten kan vi overvinne en angriper som er større og sterkere enn oss selv, helt uten bruk av skadelige teknikker. Prinsippene beskyttelse, balanse, bevegelse, bestemthet, mykhet og hensyn går igjen i teknikkene, teknikken er hva du gjør, prinsippene er hvordan du gjør det. Jiujitsu oversatt til Norsk betyr myk teknikk.

 

jiujitsu skaperen

Kurt Durewall 10.dan

Kurt utviklet sin jiujitsu på allerede på 50 tallet og fortsatte sin utvikling av jiujitsu siden. Kurt var høyest gradert i Norden med 10. dan jiujitsu. Han var også gradert 3. dan judo. Kurt har gått noen titalls kamper og sparret med flere profesjonelle boksere i sin karriere som amatørbokser. Kurt var også stifter av Svenske Jiujitsuforbundet sammen med 3 andre.

Selvforsvar

Det er uten tvil behov for ett humant selvforsvar tilpasset den moderne tid.

Vi har rett til å forsvare oss, men forsvaret får ikke overstige angrepet. Hvor går grensen for hva som regnes som selvforsvar? Det er ikke alle som vet dette og det kan være enkelt å overstige denne grensen uten å egentlig ville det. Ett for hardt slag, spark eller kast kan fort føre til uønskede skader på en angriper og kan føre til en situasjon som utdraget under viser

Et utdrag fra en dom i Borgarting lagmannsrett april 2013:

En mann ble funnet skyldig i å ha slått en annen mann hardt i hodet.  Som følge av slaget falt fornærmede mot fortauet og fikk brudd på hodeskallen og hjerneblødning.  Skadene førte til at fornærmede ble sykemeldt i mer enn fire måneder.  Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte handlet forsettlig da han slo og at han også handlet forsettlig med hensyn til at slaget ville påføre fornærmede skade.  Videre ble det funnet bevist at tiltalte kunne innsett muligheten av skadefølgen.  Lagmannsretten utelukket ikke at fornærmede før tiltalte slo til ham rettet et « rettsstridig angrep » mot tiltalte og hans søster, og at det således forelå en nødvergesituasjon, men fant det ikke tvilsomt at tiltalte da han rettet slaget mot fornærmede gikk vesentlig lenger enn det som var nødvendig.  Straffeloven § 48 kom derfor ikke til anvendelse, og tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven.

«forsvareren» ble her dømt til 6 mnd. fengsel og idømt å betale oppreisning til fornærmede.

Kilde: lovdata.no

Hva er selvforsvar? Kort sagt det du gjør for å forsvare deg mot ett rettstridig angrep

Norsk lov regulerer anledningen til å benytte seg av selvforsvar. Straffelovens paragraf § 18. sier – Ingen kan straffes for handling som han har foretatt i nødverge.

Det betyr at vi kan forsvare oss mot en angriper, men forsvaret vi bruker får ikke overstige angrepet. Mange tenker helt sikkert at om de blir angrepet eller truet kan de gjøre nesten hva de vil, nettopp pga. nødverge paragrafen, men slik er det naturligvis ikke. Sannheten er heller motsatt, vi får kun forsvare oss nok til å komme unna angriperen eller angrepet.

Lovdata står følgende:

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling.

JiuJitsu beltegrader

Durewall jiujitsu beltegrader:

Utøverne starter med å gradere seg til 6 kyu og jobber seg målrettet mot høyere grader. Det finnes i alt 10 dan grader. Graderinger foregår gjennom testing av utøvernes ferdighetsnivå. Utøverne må vise forståelse for prinsippene i tillegg til å kunne nytte teknikkene ved utvalgte angrep. I Norge kan instruktørene gradere opp til 1 kyu, dan graderinger blir gjort i Sverige, for eksempel på sommerleiren eller juleleiren.

elevgrader og mestergrader

jiujitsu beltefarger og grader

Elevgrader:

6 kyu – hvitt belte

5 kyu – gult belte

4 kyu – orange belte

3 kyu – grønt belte

2 kyu – blått belte

1 kyu – brunt belte

Mestergrader:

1 – 10. dan – sort belte

 

 

Back – Jiujitsu bøker og pensumNext – Din stilart

Jiujitsu i Norge

Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, Oslo

Hjem- njjk.no-Hjemmeside-

Ta kontakt med klubben for info og prøvetime. Møt gjerne opp i treningslokalet! Klubben trener jiujitsu på Haugerud i Oslo, mandager 19:30 – 21:15 og torsdager 20:00 – 21:30 i dojo 2. Du trenger kun helt vanlige trenings-klær og vi trener barbeint på matter.

Treningslokale: Haugerud Skole, Tvetenveien 183, 0673 Oslo. Inngangen er på baksiden av skolen, ut mot tennisbanene. Når du står på parkeringsplassen følger du bygget rundt, det går gangsti rundt hele bygget.

Postadresse: Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb, Postboks 58 Haugerud, 0616 Oslo

Alle klubber som trener Durewall jiujitsu systemet er tilknyttet Svenske jiujitsuforbundet, SJF. I Norge er vi i tillegg tilknyttet Norges kampsportforbund.

JiuJitsu pensum

Durewall jiujitsu pensum er gjort tilgjengelig i bokform.

Dette er ett utmerket verktøy for deg som utøver eller instruktør av jiujitsu. Bøkene illustrerer teknikkene med bilder og tekst på en måte som gjør dem lette å forstå. Bøkene inneholder også jiujitsu bakgrunnshistorie, informasjon om valg av teknikker og annet tileggstoff som gjør bøkene interesante å lese. Disse bøkene anbefales på det varmeste! Du har nytte av å lese dem uavhengig av hvilken stilart du trener. Serien er på 6 bøker og kan kjøpes hos f.eks. Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb eller hos bokhandleren på internett. 

Kurt har skrevet og medvirket til flere andre bøker, bla. INGO - vägen till VM 2009, Ge inte upp! 2013 og Hot & Våld 2007. 

JiuJitsu trening

Jiujitsu som selvforsvar

selfdefence

Kan du forsvare deg selv?

Lær deg frigjørings teknikker mot holdegrep og omfavning-er, forsvar deg mot slag, spark og mot angriper med våpen. Mestre kasteteknikker, fellninger, avvæpning og forskjellige typer kontrollgrep. Kontringer, kombinasjoner og angrep hvor det er flere angripere trenes samt enkle slag og spark. Treningen er lagt opp med oppvarming og basisøvelser, teknikktrening, scenariotrening og stressmestring. Variert og morsomt! Det kan være greit å merke seg at jiujitsu Durewall systemet ikke er en kampsport, det konkurreres ikke utøverne imellom. Å trene jiujitsu krever ingen spesielle kunnskaper eller ferdigheter – de får du av treningen! Trener du jiujitsu lærer du deg ett effektivt selvforsvar. Treningene ledes av dyktige og erfarne instruktører som har gjennomgått instruktørutdanning innen Svenske Jiujitsuforbundet. Jiujitsu passer for alle, ung som gammel. Å trene jiujitsu som selvforsvar lærer deg å se og oppdage truende adferd, unnvike eller bruke teknikker, for å kunne ta deg ut av situasjonen på best mulig måte. Mange trener også fordi det er gøy, utfordrende og utviklende som menneske. Vi som trener treffer gjerne andre som er litt like oss selv, bla. på leir, og sosiale sammenkomster i tilknytning til f.eks. juleleiren og sommerleiren som arrangeres hvert år. De er alltid populære.

Alt du trenger av utstyr for å trene jiujitsu er en Gi. Dette en drakt tilpasset for treningen. Også trenger du ett belte (du må ikke ha det med en gang dog er det en fordel). Det brukes ikke skotøy eller annet utstyr. I Durewall jiujitsu brukes hvit Gi. Draktene er solid laget, har tettvevde fibre og forsterkede sømmer og partier, slik at den varer lengre enn vanlig treningstøy. Drakter og belter selges i klubber, i kampsportbutikker og på nett. Prisen varierer etter merke, leverandør, kvalitet osv. En Gi koster fra ca 5-600,- og oppover. Det er kjekt å ha en treningsbag, drikkeflaske og div utstyr som f.eks sportsteip. Durewall jiujitsu systemets pensum finnes i bokform, anbefales!

Back – Durewall jiujitsuNext – Selvforsvar for kvinner

Om Jiujitsu