Ganso Kurt Durewall 10. Dan jiu jitsu har gått bort (1924 – 2013)

Kurt Durewall, en legende innen moderne Jiu jitsu, døde mandag 28. oktober 2013 kl. 21:00 etter et kort sykdomsforløp.

Kurt var aktivt med i dojoen helt til det siste, og da han ikke kunne stille på trenersamlingen sent i oktober pga sykdom så ble det sagt at det var første gang han ikke var tilstede på en av forbundets samlinger. For oss som trener etter Durewalls prinsipper blir hans bortgang et stort savn, og våre tanker går til Marja Durewall-Nilson og Kurts øvrige familie.

Viking Cronholms bok om Jiu jitsu

Kurt hadde en turbulent barndom og vokste opp som barnehjemsbarn i Blakberg. Mellomkrigstides oppvekst i barnehjem var ingen dans på roser. Som 13-åring ble Kurt vist Viking Cronholms bok om Jiu jitsu, og det var antagelig spiren til det som senere skulle bli Kurts livsverk. I tillegg til interessen for jiu jitsu og judo var Kurt amatørbokser, og drev også som sparringspartner for proffboksere.

Kurt gradert til sort belte Jiu jitsu under Kiyose Nakae

Perioden som fotograf i New York i overgangen av 50/60-tallet, der han blant annet fulgte Ingmar Johannsons karriere i boksing, ble et vendepunkt for Kurt. Her ble Kurt gradert til sort belte Jiu jitsu under Kiyose Nakae, og det var her bevisstheten rundt mykhetsprinsippet ble vekket – ju-no-ri – som senere har fulgt Durewalls Jiu jitsu frem til dagens moderne form rettet mot jiu jitsu som selvforsvar.

Effektiv Jiu jitsu ikke bør baseres på smerte

Tilbake i Sverige ble Kurt vitne til en voldsom slåsskamp mellom to likeverdige motstandere – de fortsatte kampen tross store skader. Kurt ble bevisst at smerte er et relativt begrep, og ikke nødvendigvis noe som vil gjøre en teknikk mer effektiv. Med basis i denne hendelsen kom erkjennelsen om at effektiv Jiu jitsu ikke bør baseres på smerte – noe som etter hans syn bragte hans Jiu jitsu et langt steg videre, og som i dag er kjernen i Durewalls Jiu jitsu:

att med minsta möjliga kraft, nå största möjliga effekt, utan att förorsaka smärta eller skada

Stiftelsen av det Svenska Jiujitsuforbundet

I 1961 tok Kurt initiativ til Gøteborg judoklubb, i 1965 var han med på å starte judoklubben SHIAI sammen med Marja Nilson og Friz Schubert. I 1971 var disse også sentrale i stiftelsen av det Svenska Jiujitsuforbundet, SJF, som siden den gang og frem til i dag har vært basert på Kurt Durewalls Jiu jitsu.

Videreføring av systemets utvikling

Kurt har via sin profesjon for fotografi dokumentert sine teknikker, først i enkle hefter, nå i den senere tid i instruktive bøker. Selv som 89-åring var Kurt fokusert på at teknikker kan forbedres og skal forbedres – dette er en kontinuerlig prosess. Kurt var alltid aktivt med i utviklingen av systemet, men i de senere år har han også vært bevisst at arven skal bringes videre, og ved å trekke seg tilbake fra alle sentrale verv ble grunnlaget for videreføring av systemets utvikling overført til en ny generasjon.

Vi vil alle savne Kurts overoppsyn og engasjerte smil når vi samles til stevne. Hvil i fred.

Skrevet av: Arne Ivar Hansen

NJJK kontrakt Jiu jitsu Norge