kriminalitet i Oslo

Mann knivstukket i mulig ran i Oslo sentrum
Mann knivstukket i mulig ran i Oslo sentrum

Den 31 år gamle mannen fra Oslo som ble knivstukket i byen lørdag formiddag, er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Gjerningsmannen var fortsatt på frifot rundt tre timer etter at han stakk ned mannen.

Bildet og ingressen er hentet fra TV2.no og ble publisert lørdag 26. oktober 2013.
Saken er ett eksempel på vold, trusler og ran begått i Oslo de senere år.

 

Litt fakta tall om trusler, vold og ran i Oslo.

Tabellene under viser antall anmeldelser i 2010, 2011 og 2012 i Oslo.

Trusler om vold:                                2010 / 2011 / 2012

Diverse                                               1094 / 1040 / 1089

Kniv                                                     177 / 162 / 189

Skytevåpen                                            65 / 54 / 53

Fysisk vold:                                        2010 / 2011 / 2012

Legemsfornærmelse                           1546 / 1849 / 1975

Legemsfornærmelse m/skadefølger     122 / 118 / 124

Legemsbeskadigelse                             585 / 566 / 574

Legemsbeskadigelse kniv                       89 / 89 / 83

Legemsbeskadigelse skytevåpen               4 / 2 / 5

Legemsfornærmelse: Å utøve fysisk vold mot en person. Slag og spark er de mest typiske eksemplene, men også kloring, biting, lugging o.l. som ikke medfører skade, eller på annen måte å fornærme en person på legemet, f.eks. spytting.

Legemsfornærmelse m/skadefølger: Som legemsfornærmelse, men med en skade som følge.

Legemsbeskadigelse: Betyr at den som utøvde den fysiske volden hadde til hensikt å skade, eller måtte innse at det var overveiende sannsynlig at en skade ville inntreffe.

Ran:                                                   2010 / 2011 / 2012

Simpelt ran fra person                        670 / 707 / 644

Grovt ran fra person                           181 / 162 / 154

Simpelt ran fra forretning/kiosk           33 / 32 / 28

Grovt ran fra forretning/kiosk              69 / 33 / 14

Simpelt ran: Om det er brukt lite eller ubetydelig vold, trusler o.l.

Grovt ran: Om det er brukt grov vold, om det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap, om ranet er nøye planlagt, foretatt overfor forsvarsløs person eller gjelder en betydelig verdi.

Litt informasjon om ran og forståelsen av hva som ligger i begrepet ran.

Ran forutsetter bruk av vold eller trusler om vold for å bemektige seg en gjenstand som tilhører en annen. Lommetyverier, innbrudd i bil og bolig er ikke ran.

Ran er en type kriminalitet som får stor oppmerksomhet i offentligheten og som media retter et spesielt søkelys mot. Dette kom ganske klart frem i 2013 da mediene hevdet at en ransbølge var over Oslo.

Det skjer trolig en del ran og voldshandlinger som ikke blir anmeldt til politiet (mørketall).

Det kan være flere årsaker til det som kalles mørketall. Det kan skyldes frykt for reaksjoner fra gjerningspersonen eller manglende tillit til politiet og frykt for ikke å bli tatt på alvor, eller et ønske om å legge hendelsen bak seg. Hvor store mørketallene er vanskelig å si noe konkret om.

 

Kilder:

www.politi.no  www.lovdata.no  www.wikipedia.no

Statistikker og analyser utarbeidet av Oslo Politidistrikt:

Kriminaliteten i Oslo, 2010, 2011 og 2012.

 

Vi trener Jiu Jitsu i Oslo | Kom å prøv en time med oss! | Mandag 19:30 og Torsdag 20:00