Selvforsvar for kvinner

Vil du trene selvforsvar?

jiujitsu kontrollgrep
jiujitsu kontrollgrep

Hovedinstruktør Rune er kursansvarlig for selvforsvarskursene og har instruert jiujitsu som selvforsvar siden 1986. Teknikkene han lærer bort krever ikke styrke og er tilpasset situasjoner som jenter/kvinner risikerer å bli utsatt for.

Kvinner jobber ofte i utsatte yrker, med mennesker som er psykisk syke, psykisk utviklingshemmet eller demente osv. Ved å trene Durewall jiujitsu lærer du deg teknikker som passer godt i yrkessammenheng. Kontroll og passivisering teknikker som ikke fremkaller smerte og ikke virker provoserende er noe du vil lære deg.

Uavhengig av yrke er jiujitsu ett realistisk selvforsvar. Også for kvinner, som oftere enn menn blir utsatt for holdegrep. Trener du jiujitsu vil du lære deg frigjørings teknikker, både stående og på bakken. Selvforsvar handler mye om å se farene før de oppstår og dermed kunne ta smarte valg i forkant av en situasjon. Det kan være å flytte seg inntil en vegg for å dekke sin egen rygg, ha f.eks. en stol foran seg og på den måten skape ett hinder eller å ta verbale grep for å hindre en situasjon i å oppstå.

Å trene jiujitsu er i tillegg en veldig god måte å trene kroppen på, bli bevisst egen kropp, finne sine styrker og svakheter og bygge videre på disse. Det er garantert lærerikt! Hvis du ønsker å starte med selvforsvarstreningen din nå, kan du bli med på ordinære treninger med det samme Ta kontakt med en klubb for prøvetime

Back – Å trene jiujitsuNext – Jiujitsu bøker og pensumPåmelding jiujitsu