Jiu Jitsu stilarter

Jiu-jitsu, jiujitsu, jujitsu og jujutsu er en fellesbetegnelse på kampmetoder med røtter tilbake til de japanske samuraiene.

o soto otoshi
Gi eller drakt – Teknikken heter o soto otoshi

I Norge praktiseres ju jutsu både som kampkunst, kampsport og selvforsvar. Noen ju jutsuklubber er også tilsluttet Norges Kampsportforbund. Begrepet «ju» henspiller polaritetene og kan oversettes med myk, smidig, fleksibel og «jutsu» med teknikk, ferdighet eller dyktighet.

Fra 1600-tallet ble det mer fredstid i Japan og krigerne fikk mindre stridserfaring og våpentrening. De mer ubevæpnete kampkunster fikk dermed sin storhetstid. Disse var opprinnelig kjent under det kollektive begrepet yawara og senere som ju jutsu. Kalligrafien for yawara og ju er den samme og sistnevnte er den Kinesiske uttalen. Ju jutsu som kollektivt begrep favnet både Japanske og Kinesiskinspirerte metoder og den latiniserte formen er jiu jitsu. Syntesen ju jutsu er også i bruk samt andre varianter av navnet.

Ju jutsu er ikke et enhetlig eller standardisert system men finnes i mange variasjoner og stiler. Noen av de autentiske ju jitsu systemer er fortsatt bevart i Japan.

Ju jutsu praktiseres mest som ulike selvforsvarssystemer rundt om i verden, utviklet utenfor Japan. Systemene inneholder ofte et mangfold av forsvarsteknikker med slag, spark, grep, kast og fellninger i kombinasjoner. Jujutsutrening gir utøvere et stort arsenal av selvforsvars- og kampteknikker. Innledningsvis læres blant annet riktige fallteknikker. Frigjøringer, parader, slag/spark, holde-/ låsegrep og nedlegginger/kast, med mer, læres også etter et progressivt pensum. Avtalte selvforsvarsteknikker øves med partner og innbefatter metoder for både avstand og ved kroppskontakt. Treningen kan være svært allsidig og inneholde et stort mangfold av teknikker og kombinasjoner av disse.

Konkurranser i ju jutsu

Internasjonalt standardiserte konkurranseregler er utviklet og ligger til grunn for to konkurranseformer;

  • Duo er en oppvisningsform der to utøvere demonstrerer selvforsvarsteknikker mot tilfeldige angrep som annonseres av dommer. Bedømming skjer, og poeng utdeles.
  • Fighting er en konkurranseform der to utøvere kjemper mot hverandre innen et gitt regelverk som tillater slag, spark, grep og kast. Kun semikontakt tillates på slag/spark delen.

Uansett om det skrives jiujitsu, ju jutsu, ju jitsu eller jiu-jitsu er uttalen den samme, djudjutz som er Japansk uttale

Kilde: Wikipedia

Back – Beltefargene og graderTil oversikten – Om jiujitsu