Jiu Jitsu pensum

Bøkene inneholder masse stoff om teknikkene og det er godt med både bilder og tekst.

Bøkene inneholder også jiu jitsu bakgrunnshistorie og informasjon om valg av teknikker.

Pensum

Beltefarger og graderinger

Graderinger foregår gjennom testing av utøvernes ferdighetsnivå.

Utøverne må vise forståelse for prinsippene i tillegg til å kunne nytte teknikkene

Belter og gradering

Jiu Jitsu i Oslo

Her finner du kontakt-info og hvor du kan trene Jiu Jitsu i Norge.

Treningstider: mandag 19:30 og torsdag 20:00.
Hva med en gratis prøvetime?

Klubber i Norge

Durewall er moderne jiu jitsu utviklet for å imøtekomme nåtidens behov for selvforsvar.

Systemet holder seg innenfor etiske, medisinske og juridiske forsvarbare grenser.

Jiu Jitsu Durewall systemets hovedprinsipp:

"med minste mulige kraft

oppnå størst mulig effekt

uten å forårsake

smerte eller skade"

Jiu Jitsu Durewall systemets grunnprinsipper:

Beskyttelse - Beskytter oss selv og andre

Balanse - Har god egen balanse og etterstreber oppreist stilling

Bevegelse - For å holde balansen, for å svekke en angriper, som beskyttelse, for å bruke lite kraft

Bestemthet - Gjør teknikker med selvtillit og har kontroll på angriper under utførelse av teknikk

Mykhet - Utfører selvforsvar med minste nødvendige kraft, avleder og går rundt kraften

Hensyn - Til egen kropp, til en angripers alder, kjønn og fysikk, beskytter angriperen mot skader

Translate »