Jiu Jitsu Durewall systemet

Det er mange gode grunner til å trene Jiu jitsu som selvforsvar. En av dem er at du står bedre rustet til klare deg ut av en situasjon hvor du opplever å bli truet. Det finnes mange forskjellige selvforsvarsystemer, blant dem…

Selvforsvarskurs kvinner i Oslo

Selvforsvarskurs for kvinner i Oslo startet 21. januar og gikk over 5 kurskvelder. Instruktører var bl.a. Ragnhild Marie og Rune fra Norsk judo og jiu-jitsu klubb, Ingrid fra Dixi ressurssenter og 2 politibetjenter fra Stovner politi krets. Dixi bidro med…